Industri 4.0

Industri 4.0 er et bærende element i digitaliseringen af Danmark. For at ruste virksomhederne til fremtiden er implementeringen af teknologier fra Industri 4.0 i SMV’er helt afgørende for dansk produktivitet og konkurrenceevne.

Her gennemgår vi de 9 teknologier, som tilsammen definerer Industri 4.0. Disse består af:

Big Data & Analytics

Big Data & Analytics

Big Data dækker som begreb over indsamling, analyse, behandling og fortolkning af enorme ustrukturerede datamængder, som det kræver særlige metoder og værktøjer at behandle og uddrage viden fra.
Dataene kan bl.a. stamme fra sensorer, CRM systemer og googlesøgninger. Teknologien giver virksomheder mulighed for at uddrage oplysninger om deres egne kunder via fx overvågning af kundernes idriftværende anlæg, generelt tilgængelige data fra offentlige og private leverandører, samt data om kundernes adfærd på eksempelvis hjemmesider og webshops. Dertil er der et voksende marked for at videresælge data, som andre kan have glæde af.
Vis mere ▾Vis mindre ▴
Virtual Reality & Augmented Reality

Virtual Reality & Augmented Reality

Gennem VR-briller giver Virtual Reality brugerne en oplevelse af at være en del af en computerskabt virkelighed, som de kan påvirke. Dette er til forskel fra Augmented Reality.
Augmented Reality kan via apps og AR-briller lægge et ekstra lag ovenpå den faktiske virkelighed i form af virtuelle objekter, som brugerne kan interagere med. Teknologierne kan fx benyttes i forbindelse med service og vedligehold af alt fra vindmøller til maskiner eller til at give fremvisning og salg af boliger, biler og byggeri mv. en ny dimension.
Vis mere ▾Vis mindre ▴
3D-print

3D-print

3D print er en produktionsmetode, hvor fysiske objekter printes lag på lag i plast, cement og metal. Dertil eksperimenteres der med print af eksempelvis organer i organiske materialer.
3D print egner sig godt til produktion af små serier, udviklingsopgaver, prototyper m.m. og anvendes bl.a. af designere og arkitekter samt i medicinal-, bil-, rum- og luftfartsindustrien. Teknologien har en lang række forcer. Muligheden for at designe og fremstille realistiske prototyper giver lavere udviklingsomkostninger i forbindelse med nye produkter. Samtidig giver 3D print færre transportomkostninger og kortere leveringstid, fordi mange produkter nu kan printes på stedet. Teknologien er inde i en rivende udvikling, i takt med at der er kommet mindre omkostningstunge printere på markedet. Det har blandt andet gjort 3D printing tilgængelig for virksomheder og private.
Vis mere ▾Vis mindre ▴
Simulering

Simulering

Ved en simulering leveres der realtidsdata, som fungerer som en realistisk virtuel test af, hvordan alt lige fra produkter til mennesker og maskiner formodes at fungere i den fysiske verden.
Teknologien kan fx bruges til at teste og optimere en proces eller en produktionslinje før processen igangsættes eller produktionslinjen etableres. Det sparer tid og er med til at øge kvaliteten.
Vis mere ▾Vis mindre ▴
Horisontal & Vertikal integration

Horisontal & Vertikal integration

Vertikal og horisontal integration af forsyningslinjerne vil give virksomheder universel data integration på tværs af alle leverandører i værdikæden og således danne grundlag for en fuldt automatiseret værdikæde fra leverandør til kunde.
På den måde kan virksomheder lettere, hurtigere og mere præcist få valide data og optimere deres proceslinjer. Det kan for eksempel komme kunder til gode ved, at værdikæden automatisk optimeres i forhold til at producere en ordre i samme øjeblik, som ordren afgives.
Vis mere ▾Vis mindre ▴
Internet of Things

Internet of Things

I dag udstyres mange robotter, maskiner og logistiksystemer m.m. med sensorer, som forbinder dem trådløst til internettet, og som gør det let at sende, udveksle og indsamle data.
Disse muligheder definerer tilsammen begrebet Internet of things. IoT kan bl.a. bruges til at optimere produktion eller supportere kunder på lang afstand. Det kan også danne grundlag for alternative forretningsmodeller som fx pay as you go -løsninger, hvor kunder betaler for et produkt på baggrund af forbrug, som registreres og sendes til leverandøren via sensorer.
Vis mere ▾Vis mindre ▴
Cybersikkerhed

Cybersikkerhed

Med den digitale transformation, hvor flere og flere ting og virksomheder forbindes via internettet, følger også en øget risiko for cyberkriminalitet, -spionage, -aktivisme og -terror.
I den nye Industri 4.0-virkelighed kan det få langt mere vidtrækkende konsekvenser end tidligere. Virksomheder og offentlige institutioner har derfor et voksende behov for at integrere strategier for cybersikkerhed i deres organisation og de teknologier, de bruger.
Vis mere ▾Vis mindre ▴
Cloudløsninger

Cloudløsninger

Med cloud computing er det blevet muligt for virksomheder, samarbejdspartnere og netværk at opbevare data i “skyen” og anvende programmer, software, services og ydelser via internettet i stedet for som installerede programmer på lokale enheder.
Brugerne behøver derfor ikke længere selv at sikre backup eller indkøbe dyrt hardware. For både brugere og leverandører reducerer det omkostninger til implementering og vedligehold og gør skalerbarhed simpelt. Teknologien giver imidlertid en lang række nye udfordringer i forhold til datasikkerhed, lovgivning og ejerskab.
Vis mere ▾Vis mindre ▴
Avancerede Robotter

Avancerede Robotter

Industri 4.0 robotter (fortrinsvis industrirobotter og droner) er billigere, lettere og mere sikre end tidligere generationer, og anvendes i stigende grad i industrien, på sygehuse og i forbindelse med sikkerhedsopgaver.
Robotterne kan kommunikere på tværs med hinanden, omverdenen og computere i skyen, og de er godt i gang med at blive selvstyrende, selvprogrammerende og intelligente. Fx kan de i langt højere grad bevæge sig, genkende og interagere med objekter i miljøer, som de ikke kender på forhånd. Teknologien fjerner således EGA (Ensidigt Gentaget Arbejde) og bidrager til øget automatisering, effektivitet, færre fejl og mindre variation i produktionen.
Vis mere ▾Vis mindre ▴