Videninstitutioner

Inden du kan udfylde ansøgningsskemaet og søge støtte til dit DigitaliseringsBoost-projekt, skal du danne et team med to andre SMV’er og en af DigitaliseringsBoosts tre tilknyttede videninstitutioner. Hvis de nødvendige kompetencer ikke findes her, kontaktes Erhvervshus Fyn for nærmere aftale. Du og dit team kan vælge mellem følgende 3 videninstitutioner:

Professionshøjskolen Metropol

Metropols forskning er anvendelses-orienteret og har som mål at forny og styrke de dele af samfundet, som skolen uddanner til og samarbejder med. Metropols forskere har særligt fokus på den nyeste viden om samfundets professioner og udfordringer inden for socialt arbejde, velfærdsteknologi og ledelse samt skole- og sundhedssektoren.

SDU/Mads Clausen Instituttet

Mads Clausen Instituttet beskæftiger sig med vigtige samfundsmæssige udfordringer med fokus på klima, intelligent produktion, sundhed og innovation. Instituttets forskningskompetencer dækker et bredt område fra nanoteknologi, mekatronik og elektronik, opskalering af solceller og andre intelligente apparater til innovation og iværksætteri.

Designskolen Kolding

Designskolen Kolding stræber efter at være førende inden for designforskning i Danmark. Skolen har været akkrediteret siden 2010, og bedriver derfor forskning på højeste niveau med særligt fokus på værdierne bæredygtighed, social inklusion og kulturel mangfoldighed.