Spring til indhold

Videninstitutioner

Inden du kan udfylde ansøgningsskemaet og søge støtte til dit DigitaliseringsBoost-projekt, skal du danne et team med en anden SMV’er og en af DigitaliseringsBoosts tilknyttede videninstitutioner. Hvis de nødvendige kompetencer ikke findes her, kontaktes Erhvervshus Fyn for nærmere aftale. Du og dit team kan vælge mellem følgende videninstitutioner:

UCL/EAL, Designskolen Kolding, Niels Bohr Instituttet – KU, Aarhus Universitet, DTU, Københavns Professionshøjskole, Aalborg Universitet og SDU

Københavns Professionshøjskole

Københavns Professionshøjskole udvikler og udbyder praksisnær videregående uddannelse og forskning, der styrker såvel det private som det offentlige arbejdsmarked. Københavns Professionshøjskole vil bidrage til udviklingen af det danske samfund, dets velfærd og velstand, kultur og demokrati. Det gør skolen ved at sætte nye standarder for professionsbacheloruddannelse, for videreuddannelse og for praksisnær forskning og udvikling.

SDU/Mads Clausen Instituttet

Mads Clausen Instituttet beskæftiger sig med vigtige samfundsmæssige udfordringer med fokus på klima, intelligent produktion, sundhed og innovation. Instituttets forskningskompetencer dækker et bredt område fra nanoteknologi, mekatronik og elektronik, opskalering af solceller og andre intelligente apparater til innovation og iværksætteri.

Designskolen Kolding

Designskolen Kolding stræber efter at være førende inden for designforskning i Danmark. Skolen har været akkrediteret siden 2010, og bedriver derfor forskning på højeste niveau med særligt fokus på værdierne bæredygtighed, social inklusion og kulturel mangfoldighed.

DTU

DTU er et teknisk eliteuniversitet med international rækkevidde og standard. Vi er Danmarks største ingeniøruddannelsessted, og vi arbejder hver dag med uddannelse, forskning, myndighedsrådgivning og innovation, som bidrager til vækst og velfærd. DTU er repræsenteret i hele Danmark via sine institutter og forskningscentre.
Spring til slutning