Spring til indhold

Videninstitutioner

Inden du kan udfylde ansøgningsskemaet og søge støtte til dit DigitaliseringsBoost-projekt, skal du danne et team med en anden SMV’er og en af DigitaliseringsBoosts tilknyttede videninstitutioner. Hvis de nødvendige kompetencer ikke findes her, kontaktes Erhvervshus Fyn for nærmere aftale. Du og dit team kan vælge mellem følgende videninstitutioner:

Københavns Professionshøjskole, SDU, Designskolen Kolding, DTU, Niels Bohr Institutet – KU, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og UCL/EAL

Københavns Professionshøjskole

Københavns Professionshøjskole udvikler og udbyder praksisnær videregående uddannelse og forskning, der styrker såvel det private som det offentlige arbejdsmarked. Københavns Professionshøjskole vil bidrage til udviklingen af det danske samfund, dets velfærd og velstand, kultur og demokrati. Det gør skolen ved at sætte nye standarder for professionsbacheloruddannelse, for videreuddannelse og for praksisnær forskning og udvikling.

SDU/Mads Clausen Instituttet

Mads Clausen Instituttet beskæftiger sig med vigtige samfundsmæssige udfordringer med fokus på klima, intelligent produktion, sundhed og innovation. Instituttets forskningskompetencer dækker et bredt område fra nanoteknologi, mekatronik og elektronik, opskalering af solceller og andre intelligente apparater til innovation og iværksætteri.

Designskolen Kolding

Designskolen Kolding stræber efter at være førende inden for designforskning i Danmark. Skolen har været akkrediteret siden 2010, og bedriver derfor forskning på højeste niveau med særligt fokus på værdierne bæredygtighed, social inklusion og kulturel mangfoldighed.

DTU

DTU er et teknisk eliteuniversitet med international rækkevidde og standard. Vi er Danmarks største ingeniøruddannelsessted, og vi arbejder hver dag med uddannelse, forskning, myndighedsrådgivning og innovation, som bidrager til vækst og velfærd. DTU er repræsenteret i hele Danmark via sine institutter og forskningscentre.

KU/Niels Bohr Institutet

På Niels Bohr Institutet forsker og underviser vi indenfor et bredt spektrum af fysikkens områder: Astrofysik, biofysik, eScience, faststoffysik, geofysik, kvantefysik og partikelfysik. Instituttet blev indviet 3. marts 1921, af professor Niels Bohr. Vi er ca. 430 forskere, 70 administrativt og teknisk personale, 100 phd studerende og 400 studerende. European Physical Society har erklæret Niels Bohr Institutet for Historisk Sted med stor international betydning for udviklingen indenfor fysik og forskning.

Aarhus Universitet

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt campus-universitet, som hører til blandt Europas førende inden for IT og datalogi og har et af landets største uddannelses- og forskningsmiljøer inden for de tekniske videnskaber. Høj international kvalitet i uddannelse og forskning er vores fundament for at etablere værdiskabende og innovative samarbejder med erhvervsliv, offentlige institutioner og civilsamfundet – nationalt og globalt.

Aalborg Universitet

AAU’s uddannelser og forskning er problem- og projektbaseret og har fokus på det tværdisciplinære. Gennem samarbejdet mellem forskere, studerende og offentlige og private virksomheder skaber vi projektbaserede uddannelser og forskningsresultater i verdensklasse. Sådan opnår vi nye erkendelser, nye løsninger på samfundets problemer og skaber viden, der forandrer verden.

UCL

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole udbyder praksisnær videregående uddannelse og forskning indenfor erhverv, sundhed og samfund. Ambitionen er at være omdrejningspunkt for bæredygtig vækst og velfærd ved at dele viden og kompetencer med vores omverden, i samspil med praksis og gerne på tværs af fag og professioner. Ved UCL Erhverv har vi fokus på digitalisering i bred forstand f.eks. digital marketing, E-handel, XR, automation og robot. Vores laboratorier bruges som lærende innovationsfabrikker hvor vi sammen med studerende, undervisere, forskere og virksomheder kan opstille prototyper og små produktionsceller hvor vi kan afprøve arbejdsgange i praksis.
Spring til slutning